AVFALLSHÅNDTERING

SATT I SYSTEM

din totalleverandør innen avfallstjenester

HVORDAN VI kan HJELPE DEG

Veglo AS er i dag en av landets ledende aktører på innsamling av farlig avfall fra bedrifter og kommunale gjenbrukstorg. Vi har en moderne bilpark som sørger for effektiv og miljøvennlig innsamling samt transport av farlig avfall til godkjente sluttbehandlingsanlegg.

Våre ansatte sørger for riktig dokumentering og behandling av avfallet, fra opplasting hos din bedrift, under transport og til sluttbehandling.

Vi legger til rette for riktig opplegg hos din bedrift, dette innebærer kartlegging av behov, dokumentasjon og riktig utstyr til avfallshåndteringen. 

Se vår brosjyre

 
ragnsells (1).png
metallco.png
norlog.PNG