top of page
topp12.jpg
Deklarering

Fra 2016 ble det nye regler fra myndighetene om deklarering av avfall.

Alt skal skje i avfallsdeklarering.no
Ved og gi Veglo as fullmakt her så kan vi ordne alt med deklarering av farlig avfall for våre kunder.

bottom of page