EE-avfall​

EE-avfall (Elektrisk/Elektronisk avfall) er betegnelsen på kasserte produkter som har inneholdt og ledet strøm. Vi er en veletablert innsamler/transportør av EE-avfall i Midt-Norge.

Vi står for hentingen av EE-avfallet fra kommunale gjenbrukstorg og bedriftskunder og utfører transporten frem til behandlingsanlegg. I tillegg til innsamling fra egne kunder utfører utfører vi oppdrag med innsamling av EE-avfall for ERP Norway og Elsirk.

ee-3.jpg
ee-2.jpg
vi viser vei.png