EE-avfall​

EE-avfall (Elektrisk/Elektronisk avfall) er betegnelsen på kasserte produkter som har inneholdt og ledet strøm. Vi er en veletablert innsamler/transportør av EE-avfall i Midt-Norge.

Vi står for hentingen av EE-avfallet fra kommunale gjenbrukstorg og bedriftskunder og utfører transporten frem til behandlingsanlegg. I tillegg til innsamling fra egne kunder utfører utfører vi oppdrag med innsamling av EE-avfall for ERP Norway og Elsirk.

kontaktinfo
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

Reppesmarka 61

7517 Hell

​​

Tel: +47 74 82 95 10

veglo@veglo.no