Veglo AS er en av landets ledende aktører
innen av håndtering av farlig avfall

Vår ekspertise er innsamling av farlig avfall – Dette vil si forskriftsmessig henting, transport, sortering og behandling av farlig avfall. Uansett om din bedrift er liten eller stor, fokuserer Veglo AS på kvalitet, sikkerhet og effektivitet. Vi har over 50 år med erfaring i bransjen og alle nødvendige godkjenninger fra Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Farlig avfall er avfall som kan forårsake
skader på dyr, mennesker og naturen rundt oss.

Vår erfaring i håndtering av farlig avfall strekker seg tilbake til den tiden da spillolje ble vurdert som problemavfall og ble en ressurs i produksjon av nye produkter hvor det kreves energi og varme fra forbrenning. Senere kom farlig avfall som maling og bilbatterier til, og stadig "oppdages" det nye typer av farlig avfall som ikke ble ansett for farlig avfall for få år tilbake.

Innsamling av farlig avfall er i dag en stor og viktig del av avfallsbehandlingen i samfunnet. Tiden da problemavfallet ble brent eller ble dumpet i naturen er for lengst over. I dag går alt farlig avfall til gjenvinning eller til anlegg som sørger for sikker og miljøvennlig destruksjon. Alle foretak som produserer mer enn 1 kg farlig avfall årlig er i dag iht. avfallsforskriften pålagt å levere dette til en godkjent innsamler.

vi viser vei.png
avfallsruter2.jpg

Veglo AS betjener kunder med farlig avfall i hele Trøndelag, samt deler av Nordland, hedmark, Oppland og Møre og Romsdal. Vi har avfallsruter bl.a. på strekningene fra Røros og ned til Koppang i Østerdalen og fra Dombås og ned til Otta i Gudbrandsdalen. Vi kjører fast til Ålesund, Molde og Kristiansund i vest og Namsos, Grong, Rørvik, Brønnøysund og Namsskogan i nord. Vi har ukentlige turer i områdene i og rundt Trondheim, Melhus, Orkdal og Innherred. Vi har et meget utbredt ruteopplegg der vi kjører innom alle kommuner innenfort vårt område med faste ukesintervaller. Om din bedrift har tilhold i Trondheim, Smøla eller Drevsjø spiller ingen rolle for oss. Vi har muligheten til å hente avfall hvor det enn måtte være behov.