top of page
topp12.jpg
Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som kan forårsake

skader på natur, mennesker og dyr rundt oss.

Farlig avfall er eksempelvis :

Spillolje

Batterier

Maling/Lakk

Løsemidler, andre kjemikalier osv.  

I dag går alt farlig avfall til gjenvinning eller til anlegg som sørger for sikker og miljøvennlig destruksjon. Alle foretak som produserer mer enn 1 kg farlig avfall årlig er i dag iht. avfallsforskriften pålagt å levere dette til en godkjent innsamler.

 

bottom of page