top of page
topp12.jpg
Glass og metall

Veglo AS er  innsamler av glass- og metallemballasje fra kommuner i Trøndelagsfylkene.

Vi tømmer returpunkter (glassigloer) i flere kommuner. Glass- og metallemballasjen blir så mellomlagret på vårt anlegg før den blir transportert med våre egne biler sørover til Norsk Glassgjenvinning AS, Onsøy.

glassmetall.jpg
bottom of page