Glass og metall​

Veglo Miljøservice AS er fast innsamler av glass- og metallemballasje fra kommuner i Trøndelagsfylkene.

Vi tømmer returpunkter (glassigloer) i alle kommuner fra Oppdal i sør til Snåsa i nord. Glass- og metallemballasjen blir så mellomlagret på vårt anlegg før den blir transportert med våre egne biler sørover til Norsk Glassgjenvinning AS, Onsøy.

glassmetall.jpg
vi viser vei.png