top of page
topp12.jpg
Innsamlingsutstyr

Her kan du se noe av det utstyret vi benytter for innsamling av farlig avfall. Vi har kompetanse på hva som kreves av lagringsutstyr og emballasje for farlig avfall, og er det noe du lurer på omkring dette setter vi pris på at du tar kontakt.

Trenger du noe spesielt? Sammen med deg kan vi finne løsningen som passer deg best!

200 liters spuns-/lokkfat
Til flere typer farlig avfall benytter vi ordinære 200 liters stålfat. De lukkede fatene (spunsfat) er svært praktiske for å lagre og transportere farlig avfall som spillolje, kjemikalier, løsemidler, frityrolje og andre væsker. Til faste stoffer som oljefilter, spraybokser og forurensede masser bruker vi åpne fat med lokk. I det tilfeller der stålfat ikke kan benyttes, til f.eks etsende væsker eller annet avfall med spesielle egenskaper har vi andre typer av godkjent emballasje.

tonne.jpg

Paller og pallekarmer
Det meste av farlig avfall stykkgods transporteres på paller. I de tilfeller hvor avfallet består av små kolli (f.eks malingsspann eller kanner med væske) benytter vi paller med karmer hvor sikring mot spill består av papp og plastsekk. Pall med karmer brukes også til lagring og transport av brukte bilbatterier.

pallkarmer.jpg

1000-liters tanker/IBC
For større mengder av flytende væske farlig avfall benytter vi godkjente 1000-liters IBC-tanker. Disse er enkle å håndtere og praktiske i bruk. Tankene er laget av fleksibel plasttank på en stor palle med ramme av aluminium eller stål. Disse er dessuten UN-godkjent. Vi bruker IBC'er til spillolje, kjølevæske, malingsavfall og kjemikalier. 1000-liters IBC kan også benyttes til brukte oljefilter.

ibc.jpg

UN-godkjent emballasje

Ved behov benytter vi emballasje som er UN-godkjent, dette kan være IBC-tanker, fat eller kanner for farlig avfall eller risikoavfallsbeholdere og kanylebokser for helseinstitusjoner. UN-godkjent emballasje skal brukes når avfallet har kjemiske egenskaper som gjør at ordinære spuns- eller lokkfat ikke kan brukes.

unfat.jpg

Merkelapper

Vi har merkelapper for de fleste typer av farlig avfall, for bruk til beholdere og emballasje som inneholder farlig avfall. Merkelappene inneholder avfalsstoffnr. og EAL, samt ADR-opplysninger for transport. Hvis din bedrift samler farlig avfall kan dere kontakte oss for å få riktige merkelapper.

7011.jpg

Tilbehør og lagring

Vi skaffer det meste av tilbehør som kan være praktisk å ha i forbindelse med lagring av farlig avfall. Trenger din bedrift rullevogn til 200 liters fat eller kanskje en godkjent miljøcontainer for lagring av farlig avfall? Ta kontakt med oss nå, og vi vil prøve å være til hjelp så godt vi kan.

mcont.jpg
bottom of page