VH99978..jpg
ADR

Vi utfører ADR-transport i henhold til de gitte krav og har lang erfaring rundt dette.

Veglo AS har løsninger for de fleste oppdrag, vi har det riktige utstyret og en trygg holdning, som kreves for å utføre transport av farlig gods på norske veier.