Tankrengjøring​

Enten du har nedgravd tank, industritanker eller skipstanker må disse kunne rengjøres. Da kan vi være til hjelp med vårt utstyr og våre fagfolk. Vi har mange års erfaring med tankrengjøringer i stor og liten skala.

Ofte kan dette være en tank som skal tas ut av bruk, hvor vi er med hele prosessen og undersøker tankens tilstand, rengjøring og destruksjon. Vår kunnskap på området bidrar til en effektiv og sikker jobb for deg. Vi har sertifikater for tankarbeid og alle aspekter dette medfører.

Nedgravd tank for fyringsolje​

Da har du et stort ansvar.

Hvis du har en nedgravd tank for parafin eller fyringsolje har du ansvaret for at tank og rørsystem ikke lekker olje ut til grunnen, om anlegget er i bruk eller ikke. Hvis du har tank og ønsker å bli oljefri må tanken tømmes og rengjøres før denne graves opp eller fylles med masse. Vi kan bistå med å sjekke tilstand på nedgravd tank før denne saneres. I år 2020 vil det bli et forbud mot fyring med fossil olje. Har du allerede sluttet å bruke fyringsanlegget, skal tanken likevel kontrolleres. Ref. Forskrift om begrensning av forurensning.

vi viser vei.png