top of page
VH99978..jpg
Tankrengjøring

Fra 2020 er dette forbudt å fyre med fossil olje

Har du en nedgravd tank for parafin eller fyringsolje så kontakt oss for en befaring og vi undersøker tankens tilstand og foretar en rengjøring og evt destruksjon.

​Enten du har nedgravd tank, industritanker eller skipstanker må disse kunne rengjøres. Da kan vi være til hjelp med vårt utstyr og våre fagfolk. Vi har mange års erfaring med tankrengjøringer i stor og liten skala.

Ofte kan dette være en tank som skal tas ut av bruk, hvor vi er med hele prosessen og undersøker tankens tilstand, rengjøring og destruksjon. Vår kunnskap på området bidrar til en effektiv og sikker jobb for deg. Vi har sertifikater for tankarbeid og alle aspekter dette medfører.

bottom of page