Transport
vi viser vei.png

​Veglo AS har drevet med godstransport siden 50-tallet.

Vi tør derfor å påstå at vår erfaring kommer til syne i form av trygghet, effektivitet og kunnskap.

Vår tids fokus på effektivitet og kvalitet gjør at vi må være bevisste på hvert minste element i transportkjeden. For at vi skal være en transportør du kan stole på, har vi til en hver tid fokus på de riktige tingene - Holdninger, riktig utstyr til arbeidet, miljøvennlige kjøretøy og riktig planlegging. Se mer i menyen «transport» om hva vi kan hjelpe deg med.

PARTILAST

THERMO

KROKBIL

KRANBIL

IMAG1313.jpg
Tank
vi viser vei.png

​Tanktransport på norske veier krever erfaring!  Nytt og driftsikkert utstyr og sjåfører med kompetanse gjør oss til en trygg løsning for deg og dine behov for transport av flytende gods.

Vi gjennomfører daglige tanktransporter blant annet kjemikalietransporter mellom Sverige og Norge.

tilbake til toppen

 
 
Partilast
vi viser vei.png

​Lasting av parti med ordinære varer for kunder og samlastere eller avfall på pall eller i bulk. Det er hverdagen for oss og våre kjøretøy.

Vi har skapbiler og flisbiler som går i rute eller kjører dit du vil. Vi har bl.a. flere ukentlige lastinger i Østfold, Vestfold og Sør-Sverige til Midt-Norge. Vi er selvfølgelig behjelpelige med alt i fra enkeltoppdrag til faste ruter på partfrakt.

tilbake til toppen

 
Thermotransport
vi viser vei.png

Med våre thermobiler kjører vi ferske matvarer i store deler av Norge. Dette er transport fra matprodusenter og terminaler til butikk, eller fra fiskeslakteri til terminal eller matprodusent. Vi har lang erfaring på dette området og i en skjerpet konkurransesituasjon fokuserer vi på kvalitet. Nytt og miljøvennlig utstyr, velkvalifiserte sjåfører og årelang erfaring gjør oss til en stor aktør på landsbasis. Veglo har faste ruter for Norlog på termotransport med ruter mellom Trondheim og Helgeland, Tromsø-Oslo og Oslo-Trondheim.

Kort og godt dekker vi hele landet!

tilbake til toppen

 
Krokbil
vi viser vei.png

Våre krokbiler frakter avfall og varer i containere. For det meste benytter vi krokbilene til transport av EE-avfall på container i Midt-Norge og kjøring av avfall for Ragn Sells.

Krokbiler er meget fleksible. De kan kjøre alt i fra tank og bulktransport til flak for å flytte maskiner eller skap for å kjøre ordinært gods.

tilbake til toppen

 
ADR
vi viser vei.png

ADR-transport er varetransport der godset har kjemiske og fysiske egenskaper som kan utgjøre en fare for miljø, mennesker og materiell. Vi utfører ADR-transport i henhold til de gitte krav og har lang erfaring rundt dette.

Vi har egen sikkerhetsrådgiver og et generelt høyt kompetansenivå rundt dette i vår virksomhet. ADR-transport kan være alt i fra små enheter av forbrukervarer på pall eller større parti, eller avfall, inkludert slam og tanktransport. Vi har løsninger for de fleste oppdrag, vi har det riktige utstyret og en trygg holdning, som kreves for å utføre transport av farlig gods på norske veier.

tilbake til toppen

KRANBIL
vi viser vei.png

Trenger du kranbil for løfting/flytting eller transport? Kortere eller lengre distanser?

Behov for kjøring av rundball/ jernskrap/ kvist eller andre varer i løst?

tilbake til toppen